Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil dövlətçilik ideyasının müəllifidir  

16:24 02-09-2022 | icon 203
Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil dövlətçilik ideyasının müəllifidir
 

Müasir Azərbaycan tarixinin böyük bir hissəsi, önəmli bir mərhələsi Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı və titanik fəaliyyəti ilə bağlıdır.Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycana 34 illik rəhbərlik dövrü Azərbaycan tarixinin ən mühüm inkişaf mərhələsi olmuşdur.Azərbaycanın buğun ki uğurları Heydər Əliyev strategiyasının təntənəsidir.Heydər Əliyev güclü xarizmatik şəxsiyyət, fenomenal siyasətçi və dövlət xadimi idi.Ulu Öndərin ən böyük gücü dərin və universal biliyində, qətiyyətində, işgüzarlığında, qeyri-adi yaddaşında, tükənməz səbrində, uzaqgörənliyində və müdrikliyində idi.

       Ulu öndər Ulu Öndər 1991-ci il 3 sentyabr tarixində Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri seçildiyi qısa müddətdə parlamentin ruhunu kökündən dəyişdi, quruma siyasi  mədəniyyət gətirdi. Onun iclası aparmaq tərzi, fikirlərini dəqiq əsaslandırması, çıxışların məğzini tutmaq bacarığı, qiymətli fikirləri ümumiləşdirmək qabiliyyəti özlüyündə parlamentin üzvləri üçün yeni bir örnək, əsl parlamentarizm məktəbi idi. Tam dəqiqliklə söyləmək olar ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının xilası və dirçəlişi Ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin həm SSRİ dönəmində, həm də müstəqillik illərində ölkəmizə rəhbərliyi dövründə xalqın rifah halının daha da yaxşılaşdırılması, respublikamızın tərəqqisinin təmin olunması və digər istiqamətlərdə tarixi əhəmiyyətə malik olan misilsiz işlər görülüb. Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, milli həmrəylik və bütövlüyü təmin edən azərbaycançılıq ideologiyasının banisi, xalqımızın və dövlətimizin xilaskarı, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısındakı tarixi xidmətləri misilsizdir. Ulu öndər Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri seçildikdən sonra Naxçıvanıanı zamanın ağır və sərt sınaqlarından çıxara bilmiş, muxtar respublikanın gələcək inkişaf strategiyasını müəyyən etmiş və onun həyata keçirilməsi üçün mühüm addımlar atmışdır. Ümumiyyətlə, ulu öndərin Naxçıvana rəhbərlik etdiyi dövr respublikanın tarixinə Heydər Əliyev dövrü kimi əbədi həkk olunmuşdur. Ümummilli lider ilk növbədə burada ictimai-siyasi sabitliyin bərpası istiqamətində gərgin iş apardı, muxtar respublikanın sosial-iqtisadi yüksəlişinə yol açan ən mühüm amil kimi cəmiyyətdə ictimai-siyasi sabitlik bərqərar edildi, müstəqilliyin qorunub saxlanması üçün bütün istiqamətlərdə kompleks tədbirlər həyata keçirildi. 

       Azərbaycan tarixinə xilaskar və qurucu lider kimi daxil olmuş Heydər Əliyev xalqını böyük məhəbbətlə sevmiş, xalq da onun sevgisini daim uca tutmuşdur. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev xilaskarlıq missiyası ilə ölkəmizin müstəqilliyini qorudu, respublikada tüğyan edən ictimai-siyasi böhranı aradan qaldırdı və inkişafın təməlini qoydu. Ümumilli liderin şəxsiyyəti, onun özünəməxsus siyasi idarəetmə qabiliyyəti, qətiyyəti, uzaqgörənliyi sayəsində Azərbaycan müstəqil, demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət kimi inkişaf etməyə başladı. Bu gün ölkəmizdə davam edən genişmiqyaslı quruculuq işləri Heydər Əliyev zəkasının bəhrəsidir.

Etibar Sadıqov,

Cəlilabad Peşə Təhsili Mərkəzinin direktoru


Digər xəbərlər

0.2441771030426